DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

     1. Thuế VAT: Các điều kiện được khấu trừ thuế VAT đầu vào:

 • Thời điểm lập hóa đơn VAT đầu vào có đúng theo quy định pháp luật không?
 • Giá trị thuế VAT đầu vào có dùng cho sản xuất hàng hóa doanh thu chịu thuế VAT hay không?
 • Thuế VAT đầu vào có được thanh toán qua ngân hàng theo quy định không?
 • Thuế VAT đầu vào có được kê khai theo đúng thời gian mà pháp luật quy định không?
 • Thuế VAT được kê khai và trình bày đúng với mẫu quy định của pháp luật thuế hiện hành?

2. Thuế CIT (Thuế TNDN): Các điều kiện ghi nhận Doanh Thu và Chi phí

 • Doanh Thu đã được ghi nhận đúng với quy định hiện hành hay chưa?
 • Chi phí được coi là hợp lệ hợp lý đã tuân thủ các điều kiện quy định hiện hành hay chưa?
 • Thuế CIT được trình bày theo đúng pháp luật thuế quy định hiện hành?

     3. Thuế PIT (Thuế TNCN): Các điều kiện ghi nhận Doanh Thu và Chi phí

 • Xác định đúng đối tượng phải nộp Thuế Thu nhập cá nhân?
 • Xác định đúng loại thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
 • Xác định đúng các yếu tố được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương tiền công:
 • Giảm trừ gia cảnh: cho bản thân và người phụ thuộc;
 • Giảm trừ các loại bảo hiểm và được giảm trừ khác theo quy định;
 • Tập hợp, xác định chính xác các hồ sơ cần chứng minh khi tính thuế đối với người nước ngoài, như: Xác nhận thu nhập toàn cầu, các hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có)?
 • Các chính sách ưu đãi miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật hiện hành để giảm khó khăn cho người nộp thuế.
 • Xác định chính xác số thuế PIT phải nộp, và được trình bày đúng mẫu biểu mà pháp luật hiện hành quy định?

       4. Thuế FCT (Thuế Nhà thầu):

 • Xác định đúng đối tượng phải nộp Thuế Nhà thầu?
 • Xác định đúng loại thu nhập phải chịu thuế nhà thầu, ví dụ như: các khoản vay, phạt hợp đồng, cho thuê chuyên gia...
 • Xác định chính xác số thuế FCT phải nộp và biểu mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành.

             Để được tư vấn tốt nhất vui lòng liên hệ số hotline tư vấn:

                     

                                            Hotline 1 : 0905.654.656 (Ms Trang)

                    ​

                                            Hotline 2 : 0935.069.669 (Ms Toan).

                              

                                          

 

Hotline tư vấn:
0905.654.656