Kế toán ATT

hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là gì?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP định nghĩa về tại khoản 2 Điều 3 như sau: Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP.

ATT chuyên cung cấp dịch vụ chữ kí số của các nhà mạng uy tín và phần mềm kế toán chuyên nghiệp.
Hotline tư vấn:
0905.654.656