HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU SAU KHI THANH TRA KIỂM TRA THUẾ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU SAU KHI THANH TRA KIỂM TRA THUẾ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đà Nẵng, ngày 02/04/2024

 

Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, DN xác định các sai sót trọng yếu và không trọng yếu cần điều chỉnh lại ở hồ sơ kế toán và hồ sơ khai thuế.

 

Trường hợp 1: Sai sót trọng yếu

 

=> Điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo chuẩn mực kế toán số 29

Sau khi điều chỉnh, DN nộp lại BCTC và tờ khai quyết toán thuế đúng cho cơ quan thuế.

Lưu ý: chỉ nộp lại BCTC sau năm CQT đã thanh tra kiểm tra (ví dụ ngày 15/12/2023 cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra từ năm 2020-2022 -> nếu có sai sót trọng yếu DN tiến hành điều chỉnh hồi tố và nộp BCTC năm 2023, không nộp lại BCTC năm 2020->2022).

 

Trường hợp 2: Sai sót không trọng yếu

 

=> Hạch toán số truy thu và điều chỉnh các tài khoản có sai sót vào năm hiện tại.

Căn cứ theo chuẩn mực kế toán số 17 và 29 và căn cứ vào thông tư 200/2014/TT-BTC, thông tư 133/2016/TT-BTC thì việc hạch toán kế toán sau khi thanh kiểm tra thuế sẽ được tiến hành như sau: 

 

1. Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phản ánh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Nợ Tài khoản 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có Tài khoản 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước:

Nợ Tài khoản 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Có Tài khoản: 111/112: Tiền mặt/Tiền ngân hàng.

 

2. Truy thu thuế giá trị gia tăng.

- Phản ánh thuế giá trị giá tăng truy thu bổ sung:

Nợ Tài khoản: 811: Chi phí khác

Có Tài khoản: 3331: Thuế giá trị gia tăng phải nộp

- Nộp thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước:

Nợ Tài khoản 3331: Thuế giá trị gia tăng phải nộp

Có Tài khoản: 111/112: Tiền mặt/Tiền ngân hàng

 

3. Truy thu thuế thu nhập cá nhân.

- Phản ánh thuế thu nhập cá nhân truy thu bổ sung:

Nợ Tài khoản: 811: Chi phí khác

Có Tài khoản: 3335: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

- Nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước:

Nợ Tài khoản 3335: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Có Tài khoản: 111/112: Tiền mặt/Tiền ngân hàng.

 

4. Tiền phạt, tiền chậm nộp.

- Phản ánh tiền phạt, tiền chậm nộp:

Nợ Tài khoản: 811: Chi phí khác

Có Tài khoản: 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

- Nộp tiền phạt, chậm nộp vào ngân sách nhà nước:

Nợ Tài khoản 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có Tài khoản: 111/112: Tiền mặt/Tiền ngân hàng.

 

Chú ý: Kế toán xét tính chất các khoản truy thu có phù hợp hay không phù hợp để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm hiện tại theo các văn bản quy định về thuế TNDN.

------------------------------------------------------------------

 - Đại lý thuế ATT chuyên:

  • ​Dịch vụ kế toán thuế.
  • Cung cấp Hóa đơn điện tử, Chữ ký số.
  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thay đổi thông tin DN, tạm ngừng kinh doanh, giải thể DN

​- Hotline tư vấn: 0905.654.656: Ms Trang - 0935.069.669: Ms Toan

- Trụ sở chính: Tầng 4, 168 Lý Thái Tông,  Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Website: https://www.ketoanatt.com/

 

Danh mục bài viết

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5
Hôm nay: 139
Hotline tư vấn:
0905.654.656