DỊCH VỤ

ĐẠI LÝ THUẾ ATT – DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ

Cập nhật chính sách thuế thường xuyên
Tư vấn thuế dựa trên tình hình thực tế của Doanh nghiệp và phù hợp với quy định về thuế.
Chi phí thấp, tiết kiệm được 60% chi phí nhân sự cho khách hàng.
Báo cáo thuế định kỳ hàng tháng, quý, năm cho Doanh nghiệp
Tư vấn giải pháp tối ưu về thuế cho Doanh nghiệp.
Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế và các cơ quan ban nghành liên quan.

Bảng giá & chi tiết dịch vụ

Số lượng hóa đơn
Không phát sinh
Dưới 20 chứng từ
Từ 21 đến 40 chứng từ
Từ 41 đến 60 chứng từ
Từ 61 đến 80 chứng từ
Từ 81 đến 100 chứng từ
Từ 101 đến 150 chứng từ
Từ 151 đến 200 chứng từ
Trên 200 chứng từ
Thương mại - Dịch vụ
500.000
800.000 - 1.200.000
1.000.000 - 1.700.000
1.400.000 - 2.000.000
1.800.000 - 2.200.000
2.000.000 - 2.800.000
2.400.000 - 3.500.000
3.000.000 - 4.000.000
Thỏa thuận
Sản xuất - Gia công
500.000
1.000.000 - 1.500.000
1.200.000 - 1.800.000
1.600.000 - 2.200.000
2.000.000 - 2.500.000
2.200.000 - 3.000.000
2.800.000 - 3.600.000
3.200.000 - 4.200.000
Thỏa thuận
Xây dựng - Lắp đặt
500.000
1.000.000 - 1.500.000
1.200.000 - 1.800.000
1.600.000 - 2.200.000
2.000.000 - 2.500.000
2.200.000 - 3.000.000
2.800.000 - 3.600.000
3.200.000 - 4.200.000
Thỏa thuận

Quy trình tư vấn & ký kết hợp đồng

Nhận thông tin
Lên lịch hẹn
Tư vấn trực tiếp
Ký hợp đồng
Hotline tư vấn:
0905.654.656