KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

ATT được hình thành và phát triển từ khởi đầu là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán. Được thành lập bởi những người đứng đầu có trình độ chuyên môn gần 20 năm kinh nghiệm với nghề tài chính – kế toán. Do đó, kế toán trở thành dịch vụ cốt lõi, trọng tâm và nổi bật nhất về phương diện nguồn lực và kinh nghệm của ATT.

Thông qua dịch vụ này, ATT không đơn thuần là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ mà còn là người bạn đồng hành với doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, chuyên tâm thực hiện những mục tiêu cốt lõi của mình.

NỘI DUNG GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI ATT

1. KIỂM TRA CHỨNG TỪ PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT:

  • Tư vấn và thiết lập hệ thống kế toán, quy trình kiểm soát tại Doanh nghiệp.
  • Hạch toán, cập nhật sổ sách kế toán theo quy định.
  • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán.
  • Tư vấn phân loại, sắp xếp chứng từ và đóng chứng từ một cách khoa học.

2. KÊ KHAI THUẾ, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ IN CÁC LOẠI SỔ SÁCH :

  • Lập tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý và năm theo quy định hiện hành.
  • In sổ sách kế toán theo quy định.
  • Lập Báo cáo tài chính, thực hiện quyết toán thuế năm.
  • Thực hiện việc giao nhận chứng từ và sổ sách kế toán với cơ quan thuế và quý công ty.

3. QUYẾT TOÁN – GIẢI TRÌNH VỚI CƠ QUAN THUẾ:

  • Thay cho quý Công ty làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.
  • Gỡ rối sổ sách, lập lại Báo cáo tài chính cho nhiều năm theo nhu cầu đặc biệt của Công ty.

BẢNG GIÁ & CHI TIẾT DỊCH VỤ

Số lượng hóa đơn
Không phát sinh
Dưới 20 chứng từ
Từ 21 đến 40 chứng từ
Từ 41 đến 60 chứng từ
Từ 61 đến 80 chứng từ
Từ 81 đến 100 chứng từ
Từ 101 đến 150 chứng từ
Từ 151 đến 200 chứng từ
Trên 200 chứng từ
Thương mại - Dịch vụ
500.000
800.000 - 1.200.000
1.000.000 - 1.700.000
1.400.000 - 2.000.000
1.800.000 - 2.200.000
2.000.000 - 2.800.000
2.400.000 - 3.500.000
3.000.000 - 4.000.000
Thỏa thuận
Sản xuất - Gia công
500.000
1.000.000 - 1.500.000
1.200.000 - 1.800.000
1.600.000 - 2.200.000
2.000.000 - 2.500.000
2.200.000 - 3.000.000
2.800.000 - 3.600.000
3.200.000 - 4.200.000
Thỏa thuận
Xây dựng - Lắp đặt
500.000
1.000.000 - 1.500.000
1.200.000 - 1.800.000
1.600.000 - 2.200.000
2.000.000 - 2.500.000
2.200.000 - 3.000.000
2.800.000 - 3.600.000
3.200.000 - 4.200.000
Thỏa thuận
Hotline tư vấn:
0905.654.656