DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Dịch vụ đại lý thuế là gì?

Dịch vụ đại lý thuế là hoạt động doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế, thực hiện các hoạt động kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại thuế, làm việc với cơ quan thuế thay cho người làm thuế.

Khi sử dụng dịch vụ đại lý thuế, khách hàng (người cần nộp thuế) không cần phải ký trên hồ sơ khai thuế, các biên bản làm việc với cơ quan thuế. Đại lý thuế là đơn vị được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp được thay mặt doanh nghiệp ký các văn bản, hồ sơ, báo cáo thay doanh nghiệp và gửi cho cơ quan thuế.

Đại lý thuế ATT đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Và đã được cơ quan các cấp các ngành của nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Dịch vụ đại lý thuế ATT

Với việc sử dụng dịch vụ của Đại lý thuế ATT, căn cứ trên Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế. Dịch vụ của công ty chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

- Ký trên hồ sơ khai thuế thay cho giám đốc doanh nghiệp;
- Báo cáo quyết toán thuế hàng năm;
- Làm việc và giải trình với cơ quan quản lý thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi được ủy quyền.
• Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.
• Cam kết nếu phát sinh các khoản phạt trong phạm vị của Đại lý thuế chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ, thông tin theo quy định của từng nghiệp vụ.
- Tiếp nhận chứng từ, hồ sơ, thông thông tin từ khách hàng cung cấp.
- Kiểm tra chứng từ, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thông tin cho phù hợp với quy định của từng loại nghiệp vụ.
- Lập các báo cáo, tờ khai, hồ sơ, văn bản theo quy định của từng nghiệp vụ.
- Thay doanh nghiệp ký trên báo cáo, tờ khai, hồ sơ thay mặt khách hàng.
- Thay mặt khách hàng nộp báo cáo, tờ khai, hồ sơ, văn bản cho cơ quan thuế thay mặt khách hàng.

Dịch vụ đại lý thuế ATT

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

- Quản lý rủi ro về thuế
- Lập BCTC, Quyết toán thuế
- DV Hoàn thuế
- DV tư vấn thuế
Xem phí dịch vụ

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

- Sử dụng dịch vụ tư vấn để đăng ký thuế;
- Sử dụng dịch vụ để khai thuế (khai thuế tháng, quý, năm);
- Sử dụng dịch vụ báo cáo thuế;
- Sử dụng dịch vụ để quyết toán thuế;
- Sử dụng dịch vụ thuế để làm thủ tục xin hoàn thuế;
- Sử dụng dịch vụ để nộp báo cáo thuế;
- Sử dụng dịch vụ thuế để giải trình và làm việc với cơ quan thuế, khiếu nại thuế; Đăng ký tư vấn
Liên hệ tư vấn với ATT
Hotline tư vấn:
0905.654.656