THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 • Thủ tục giải thể doanh nghiệp  là một trong những thủ tục tương đối rắc rối và phức tạp vì nó bao gồm các vấn đề pháp lý, kế toán, bảo hiểm xã hội, lao động…
 • Hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp (hay còn gọi là đóng cả công ty/ doanh nghiệp).
 • Hoàn thành việc giải thể doanh nghiệp cũng là để chấm dứt các trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp.

 

 1.  QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 

 1. Các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể:
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 1. Điều kiện để Doanh nghiệp được giải thể
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
 1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG
 1. Doanh nghiệp thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 2.  Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.
 3.  Chủ doanh nghiệp tư nhân/ Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty/ Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
 4. Gửi quyết định giải thể doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức liên quan
 5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan Thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 6. Thủ tục tại cơ quan Thuế
 • Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế)
 • Gửi công văn xin quyết toán thuế
 • Đóng các loại thuế còn nợ
 • Nộp phạt (nếu có)
 • Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.
 1.  Thông báo tình trạng doanh nghiệp
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).
 1.  Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 1.  Gửi đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.
 1.  Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 2.  Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận Thông báo giải thể cho doanh nghiệp.

12.  Doanh nghiệp có thể nhận kết quả thủ tục hành chính bằng cách:

 • Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng;
 • Nhận kết quả thông qua Dịch vụ bưu chính công ích và trả phí theo quy định
 1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
 1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 3. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;
 4. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 6. Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
 1. QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỒ SƠ CỦA ĐẠI LÝ THUẾ ATT
 • Tư vấn cho Quý khách hàng các quy định và chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết:
 • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý các giấy tờ của khách hàng.
 • Soạn thảo các văn bản, biểu mẫu và chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn thiện cho Quý khách hàng.
 • Đại diện Quý khách hàng đi nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục (nếu có) và hỗ trợ Quý khách hàng các công việc liên quan
 • Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cách thức giải quyết cho phù hợp.

 

Hotline tư vấn:
0905.654.656