DỊCH VỤ KÊ KHAI BHXH-BHYT

DỊCH VỤ KÊ KHAI BHXH-BHYT


BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ BHXH 2020

1. Dịch vụ đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu :

 • Tư vấn xây dựng các hồ sơ thủ tục ban đầu
 • Tư vấn xây dựng bảng lương phù hợp
 • Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng
 • Hỗ trợ tháng đầu ghi sổ BHXH và tờ khai nộp cơ quan BHXH
 • Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp.
 • Thời gian hoàn tất : 30 – 45 ngày theo đúng quy định và quy trình của BHXH hoặc sớm hơn theo yêu cầu của doanh nghiệp

2. Dịch vụ quản lý BHXH, BHYT trọn gói hàng tháng :

 • Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng
 • Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với các Lao Động tăng mới
 • Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc
 • Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức…..
 • Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng
 • Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động
 • Bàn giao các số liệu khi Doanh nghiệp yêu cầu .

Tin khác

Hotline tư vấn:
0905.654.656