TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DOANH NGHIỆP – M&A

ATT cung cấp dịch vụ M&A chất lượng cao đảm bảo đúng về quy trình pháp lý, kế toán, các quy định khác và giảm thiểu trước những trở ngại gặp phải trong các giao dịch M&A.
Dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam, mua bán doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp có sự khác biệt về bản chất: Trong trường hợp mua bán công ty thì công ty A mua lại hoặc “thôn tính” công ty B, khi đó công ty B không còn tồn tại và công ty A tiếp quản toàn bộ hoạt động của công ty B. Còn trong trường hợp sáp nhập, hai hay nhiều doanh nghiệp, thông thường giống nhau về quy mô, kết hợp lại với nhau để trở thành một công ty mới.

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA ATT

Bước 1: Xem xét đánh giá Doanh nghiệp

 • Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với bên mua, họ sẽ phải xem xét, đánh giá doanh nghiệp được mua lại bao gồm: tình hình tài chính (lỗ, lãi, phải thu, phải chi, nợ ….), đội ngũ nhân viên, khách hàng, dây chuyền sản xuất, kênh phân phối, cơ sở vật chất, đối thủ cạnh tranh, thương hiệu công ty v.v….

Bước 2: Đánh giá và đàm phán

 • Lựa chọn phương thức thực hiện thương vụ mua bán doanh nghiệp
 • Xác định nguồn tài chính cho thương vụ M&A
 • Đàm phán giá
 • Tiến hành thương lượng cụ thể từng điều khoản họp đồng mua bán doanh nghiệp

Bước 3: Hoàn tất thủ tục mua bán – chuyển nhượng

 • Đây là giai đoạn kết thúc thương vụ mua bán khi hai bên thực hiện hoàn tất chuyển quyền sở hữu và giải quyết các vấn đề tồn đọng.

THỦ TỤC MUA BÁN DOANH NGHIỆP

a. Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp chỉ do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó theo quy định của Luật doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp của mình cho người khác.

Hồ sơ mua bán doanh nghiệp tư nhân cần bao gồm những tài liệu sau:

 • Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân.
 • Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Tiến trình mua bán doanh nghiệp tư nhân

 • Soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Lưu ý: Các tài liệu chứng minh việc mua bán doanh nghiệp đã hoàn thành (giấy biên nhận tiền mua bán doanh nghiệp, Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán doanh nghiệp) là những tài liệu quan trọng để đưa vào hồ sơ mua bán doanh nghiệp.
 • Đăng ký sang tên doanh nghiệp cho người mua. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

b. Thủ tục mua bán công ty cổ phần:

Việc mua bán công ty cổ phần được thực hiện bằng cách chuyển nhượng cổ phần, cụ thể là:

 • Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
 • Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.
 • Chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.
 • Đăng ký thay đổi cổ đông theo quy định.

c. Thủ tục mua bán công ty TNHH:

Việc mua bán doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn được tiến hành thông qua việc chuyển nhượng góp vốn trong công ty. Khi tiến hành mua bán công ty TNHH, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Thành viên bán vốn góp phải chào bán phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 • Thành viên bán vốn góp chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi Công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

 

Hotline tư vấn:
0905.654.656