ĐẠI LÝ THUẾ ATT NHẬN DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ CHO HỘ KINH DOANH TRIỂN KHAI THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI NĂM 2022

 

HỘ KINH DOANH LỚN SẼ THỰC HIỆN KÊ KHAI, NỘP THUẾ TƯƠNG TỰ DOANH NGHIỆP

 

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC (Thông tư 40) hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đà Nẵng, ngày 10/01/2022

 

I.  Quy định để đáp ng là h kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô ln:

▪ "Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn" là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên, cụ thể như sau: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên. (Theo Điều 3 khoản 2 thông tư 40/2021/TT-BTC)

▪ Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. (Theo Điều 5 thông tư 40/2021/TT-BTC)

=> Hộ kinh doanh có quy mô lớn bắt buộc phải áp dụng phương pháp kê khai thuế, hộ kinh doannh chưa đáp ứng quy mô lớn vẫn có thể lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai thuế.

 

II. Quy định đối vi hộ kinh doanh thực hiện phương pháp kê khai:

▪ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 /NĐ-9 Nghị định số 126/2020CP.

▪ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế.

▪ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

▪ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.

(Theo Điều 5 thông tư 40/2021/TT-BTC)

 

III. Quy định về hồ sơ khai thuế:

▪️ Hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

bao gồm:

a) Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo thông tư này.

(Theo Điều 11 thông tư 40/2021/TT-BTC)

 

IV. Quy định về thời hạn và nơi nộp hồ sơ khai thuế:

▪ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

▪ Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

▪ Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

(Theo Điều 11 thông tư 40/2021/TT-BTC)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ATT QUÝ TRỌNG THỜI GIAN CỦA BẠN

 

ĐẠI LÝ THUẾ ATT chuyên:

+ Dịch vụ kế toán doanh nghiệp.

+ Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh.

+ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

+ Dich vụ thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh, giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh.

+ Cung cấp chữ kí số, hóa đơn điên tử.

Địa chỉ: 38 Bế Văn Đàn, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0905.654.656 (Thùy Trang) - 0935.069.669 (Như Toan)

Danh mục bài viết

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5
Hôm nay: 12
Hotline tư vấn:
0905.654.656