THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY CÙNG QUẬN VÀ KHÁC QUẬN - CHI TIẾT VÀ MỚI NHẤT NĂM 2022

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY CÙNG QUẬN VÀ KHÁC QUẬN - CHI TIẾT VÀ MỚI NHẤT NĂM 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 24/08/2022

1. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY CÙNG QUẬN (KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP)

 

       Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT nơi đặt trụ sở chi nhánh hoặc thông qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

       Hồ sơ gồm :

1.Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 - Thông tư số 01/2021/TT-BKHDT);

2. Giấy ủy quyền (trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp nộp hồ sơ);

3. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục;

4. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở (đối với công ty TNHH 1 thành viên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân);

5. Quyết định của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần);

6. Biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần).

 

=> Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và sẽ cấp giấy phép mới nếu hồ sơ hợp lệ trong vòng 3-5 ngày làm việc. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung và điều chỉnh hồ sơ.Trong vòng 3 ngày làm việc Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy phép mới nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung và điều chỉnh hồ sơ.

 

2. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY KHÁC QUẬN (LÀM THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP)

 

BƯỚC 1: NỘP HỒ SƠ THAY ĐỔI CHO CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (CQT NƠI CHUYỂN ĐI):

 

     Làm tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08-MST ban hành kèm theo TT105/2020/TT-BTC) nộp tại CQT nơi chuyển đi (không nộp tại CQT nơi chuyển đến)

 

=> Trong 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp Mẫu 08-MST, CQT sẽ ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm (mẫu số 09-MST)

 

BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHO CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

 

      Sau khi nhận được mẫu 09-MST từ CQT quận cũ. Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh (hình thức nộp giống với trường hợp chuyển địa điểm cùng quận ở trên).

 

      Hồ sơ gồm:

1. Thông báo về việc chuyển địa điểm (mẫu 09-MST) do cơ quan thuế bàn giao tại bước 1;

2. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 - Thông tư số 01/2021/TT-BKHDT)

3. Giấy ủy quyền (trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp nộp hồ sơ);

4. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục;

5. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (đối với công ty TNHH 1 thành viên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân);

6. Quyết định của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần);

7. Biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần).

 

=> Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và sẽ cấp giấy phép mới nếu hồ sơ hợp lệ trong vòng 3-5 ngày làm việc. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung và điều chỉnh hồ sơ.Trong vòng 3 ngày làm việc Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy phép mới nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung và điều chỉnh hồ sơ.

 

      Lưu ý: Trong quá trình làm hồ sơ chuyển địa điểm cùng quận hay khác quận doanh nghiệp không được được thực hiện xuất hóa đơn và kể từ ngày doanh nghiệp có Giấy chứng nhận ĐKKD doanh nghiệp mới phải xuất hóa đơn theo địa chỉ mới.

Danh mục bài viết

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1
Hôm nay: 597
Hotline tư vấn:
0905.654.656