THUẾ GTGT KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐỂ TÍNH THUẾ TNDN KHÔNG ?

THUẾ GTGT KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐỂ TÍNH THUẾ TNDN KHÔNG?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 27/11/2023

Các trường hợp tiền thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:

 

Khoản 7 và Khoản 15 Điều 14 Thông tư số 219/2014/TT-BTC : 

 

Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

- Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

- Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

- Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

 

NHƯ VẬY khoản tiền thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được đưa vào chi phí để tính thuế TNDN không?

 

Căn cứ Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

 

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

 

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 

=> Khoản tiền thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định khi đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:

 

Thứ nhất, khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Thứ hai, khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật.

 

Thứ ba, khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần mà có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Danh mục bài viết

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2
Hôm nay: 27
Hotline tư vấn:
0905.654.656